Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for dig at få overblik over de blanketter, der anvendes i forbindelse med drift af en skytteforening. Derfor har vi samlet alle de blanketter, som du skal bruge til at anmode om tilladelser her på siden.

Skytteorganisationerne har et stort ansvar overfor det omgivende samfund, når de har fået muligheder for selv at kunne administrere et område som skydevåben. Derfor er det vigtigt, at vi hos DGI, DFIF og i Dansk Skytte Union, såvel som jer i foreningerne holder styr på både våben og tilladelser.

På den måde kan du bruge mindre tid på de administrative opgaver - og mere tid på skydning.

SKV1, SKV3 & SKV6 sendes direkte til Politiets Administrative Center (PAC) - se fremgangsmåden under vejledninger.

SKV2 & SKV4 skal uploades her via sager på SKV-portalen.

SKV-blanket 1

Denne blanket skal du bruge til:

 • Godkendelse af foreningsbestyrelse
 • Udlevering af våbenpåtegning til foreningens medlemmer
 • Anskaffelse og besiddelse af foreningsvåben
 • Udskrift af transporttilladelser til foreningens medlemmer

Se SKV-blanket 1 (Revideret: 19. december 2018) - blanketten består af 1 side. Hvis der ikke er plads nok til hele bestyrelsen på første side, skal der blot udfyldes en side mere.

SKV-blanket 2

Denne blanket skal du bruge til at ansøge om:

 • Våbenpåtegning
 • Fornyelse
 • Foreningsskift 
 • Flerbrugertilladelse.

Se SKV-blanket 2 (Revideret 17. januar 2022) - blanketten består af 1 side.

Forretningsgange:
Herunder finder du en beskrivelse af forretningsgange ved SKV 2-ansøgningen 
Forretningsgange ved SKV-2 (Revideret 10. september 2019)

Oplysningsskema: 
Dette skema skal udfyldes og vedlægges, når der ansøges om pistol eller revolver, hvis

 • Våbnet er større end kaliber 0.32
 • Våbnet er kaliber 0.32, og det er skyttens 3. våben i kaliber 0.32 og derover
 • Våbnet er 3. våben i gruppen 0.22/4,5 mm.

Se oplysningsskema (Revideret: 04. november 2015)
Import af våben: SKV-ansøgningen vedlægges en kopi af indførselsblanketten, som findes her

SKV-blanket 3

Denne blanket skal du bruge til at ansøge om:

 • Adgang til din forenings våbenopbevaring
 • Transporttilladelse. 

Ansøgningen består af 1 side. Derfor vil SKV opfordre formænd/foreningen til at slette bestyrelsesmedlemmers CPR. nr. på SKV3, inden denne udleveres til skytten.

Se SKV-blanket 3 (Revideret: 19. december 2018)

Transporttilladelser:
Benytter du et lånt våben? Så skal du bære en gyldig transporttilladelse til våbnet. Du skal på forhånd være godkendt på SKV 3-blanket eller have egen våbenpåtegning.
Se transporttilladelser (Revideret: 5. marts 2018)

SKV-blanket 4

Denne blanket skal du bruge til at ansøge om:

 • Anskaffelse af foreningsvåben.

Se SKV-blanket 4 (Revideret 17. januar 2022) - blanketten består af 1 side.

SKV-blanket 5

Denne blanket er rettet imod foreningsledelsen. Brug den, hvis du skal tilbagekalde en våbenpåtegning.

Foreningen har forpligtelse til at tilbagekalde våbenpåtegning for medlemmer der

 • er stoppet i foreningen.
 • ikke er aktivt skydende.
 • af andre grunde ikke kan have påtegning.

Se SKV-blanket 5 (Revideret: 19. december 2018)

SKV-blanket 5 skal du sende til:

 • Det pågældende medlem/skytten (blanketten skal sendes anbefalet)
 • Til Politiets Administrative Center (PAC) - Se vejledning
 • Til SKV i Vingsted eller Brøndby via SKV-portalen 

Forvarsel: 
Blanket til forvarsel om tilbagekaldelse af våbenpåtegning. (Den samlede frist for forvarslingen samt SKV5 må højst være 4 uger.)
Se SKV-5 Forvarsel (Revideret: 9. maj 2011) 

SKV-blanket 6

Denne blanket skal du bruge som skytteforeningsmedlem til:

 • at få overladt foreningens eller dens medlemmers skydevåben til brug på foreningens skydebaner

Se SKV-blanket 6 (Revideret den 13 maj 2020)

SKV6-blanketten skal sendes til Politiets Administrative Center (PAC) – læs vejledningen under SKV6-blanketten.